امروز دوشنبه 26 آذر 1397

فیلم و نرم افزار کاربردی و آموزشی

Ansys Ver 17.0
Ansys Ver 17.0 Ansys Ver 17.0
12,000 تومان
Magic English
Magic English Magic English
24,800 تومان
Learn to Speak English
Learn to Speak English ویژگی های این مجموعه آموزش زبان انگلیسی: خواندن و نوشتن زبان انگلیسی و درک مفاهیم نحوه صحیح تلفظ کلمات و لغات انگلیسی مکالمه با تلفظ صحیح
24,800 تومان
INVENTOR 2015
9,000 تومان
Lord Anroid 2015
45,000 تومان
Revit 2015
9,000 تومان
Autorun Installer 2015
Autorun Installer 2015 اتوران اختصاصی با قابلیت جستجو توضیح ویژگی ها و راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی
10,000 تومان
Atocad 2015 SP2
Atocad 2015 SP2 Atocad 2015 SP2
12,000 تومان
Visual Studio 2015,Telerik, Lynda Training
Visual Studio 2015,Telerik, Lynda Training Visual Studio 2015 + Telerik + Lynda Training
13,000 تومان
Acrobat Pro DC 2015 pdf collection
Acrobat Pro DC 2015 pdf collection Acrobat Pro DC 2015 pdf collection
13,000 تومان
Visual Studio 2015
Visual Studio 2015 Visual Studio 2015 update 2+ Telerik + Lynda Training
13,000 تومان
maya LT 2016 64 Bit
maya LT 2016 64 Bit maya LT 2016 64 Bit
10,000 تومان