امروز دوشنبه 26 آذر 1397

فیلم و نرم افزار کاربردی و آموزشی

SolidWorks Premium 2017 64 Bit
SolidWorks Premium 2017 64 Bit ویژگی های SolidWorks Premium 2017 : آخرین نسخه از نرم افزار SolidWorks Premium 2017 شرح کاربرد و راهنمای نصب نرم افزار به صورت فارسی به همراه اتوران اختصاصی
14,000 تومان
PHOTOSHOP CC Collection 2017
PHOTOSHOP CC Collection 2017 PHOTOSHOP CC Collection 2017
14,000 تومان
Video Editor Collection 2017
Video Editor Collection 2017 Video Editor Collection 2017
15,800 تومان
جزء 30 ترتیل سه بار تکرار قرآن کریم
جزء 30 ترتیل سه بار تکرار قرآن کریم ترتیل سه بار تکرار قرآن کریم
4,500 تومان
ترتیل قرآن کریم استاد خلیل الحصری
ترتیل قرآن کریم استاد خلیل الحصری ترتیل قرآن کریم استاد خلیل الحصری
3,500 تومان
فرهنگ لغت پارسه
13,900 تومان
فرهنگ فارسی معین
فرهنگ فارسی معین سریع، ساده و کاربردی: برای دسترسی ساده تر، کافی است واژه مورد نظر خود را در کلیپ بورد کپی کنید و اجازه دهید، برنامه بلافاصله معنی و معادل های سره آن را نمایش دهد. و...
24,500 تومان