امروز جمعه 02 فروردین 1398

کلیه سریال ها به فروشگاه اینترنتی serial-shop.ir منتقل شده اند

مشاهده مشخصات کالا كد کالا: 6064

کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه

نوشته : معید حق نویس-همایون ساجدی،ناشر : رسا؛مدل ها و ابزارهای عملی برای مدیریت ریسک پروژه همین الان بخرید -قیمت :15,000 تومان
مقایسه محصولات
کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه

کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه
نوشته : معید حق نویس - همایون ساجدی
ناشر : رسا
ترجمه : -
شابک : 978-964-317-662-2
تعداد صفحات : 281
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : سوم - 1394
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 15000 تومان
درباره کتاب :
«بسیار خوشحالم که می بینم آقای حق نویس بسیاری از ابزارهای مدیریت ریسک پروژه را (که برخی ارآنها متعلق به ماست) با نیازهای کشورهای در حال توسعه سازگار و هماهنگ کرده است. بر این عقیده ام که این کار موجب پیشرفت اجرای مدیریت پروژه خواهد گشت و در نهایت به هماهنگی بیشتری میان مردم جهان خواهد انجامید.»
Preston G. Smith
Preston G. Smith بنیانگذار مؤسسه New Produc Daynamics و Agile Project Leadershipاست. کتاب «مدیریت پویشگرانه ریسک» وی برنده جایزه ادبیات مدیریت پروژه David I. Cleland مؤسسه PMI در سال 2003 شد.Smith G. با 20 سال سابقه مهندسی و مدیریت شرکت هایی چون AT&T IBM GM Pratt & Whitney Aircraft و دکترای مهندسی از دانشگاه Stanford، از مشاورین بنام و اساتید برجسته جهان می باشد.
«به ابتکار شما توسعه کتابی که به شرح و بیان جعبه ابزاری کاربردی برای استقرار مدیریت ریسک پروژه در کشورهای در حال توسعه و مشکلات خاصی که اینگونه کشورها در حال پروژه هایشان تجربه می کنند می پردازد، تبریک می گویم. این مسأله تماماً چالش است، زیرا همانگونه که خاطر نشان کرده اید عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر فاکتورهای کشورهای در حال توسعه با عوامل مشابه خود رد کشورهای توسعه یافته (که کتاب من با عنوان \\\"مدیریت ریسک برنامه و پروژه\\\" در اصل برای کشورها نوشته شده بود) متفاوت هستند. از آن تاریخ تاکنون ما نیز بیشتر در مورد مدیریت ریسک پروژه فرا گرفته ایم. بنابراین، کتاب شما کاملأ به جا می باشد. امیدوارم که در این مسیر به موفقیت های شایسته ای دست یابید.»
R .Max Wideman
Max Wideman در سال 1988 ریاست هیات PMI و دردهه 80 رهبری تیم مستند سازی PMBOX را بر عهده داشت. وی با 40 سال تجربه به عنوان مدیر اجرایی شرکت ها و مدیر پروژه در پروژه های گوناگون، یکی از شناخته شده ترین افراد متخصص در زمینه مدیریت پروژه است که در سطح بین المللی به عنوان سخنگو و استاد کارگاه های آموزشی به رسمیت شناخته شده و مقالات و سمینارهای متعددی را در زمینه مدیریت پروژه در بسیاری از کشورهای جهان ارایه کرده است.
فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول: تعاریف و کلیات
1 – 1 – پروژه و مدیریت پروژه
1 – 1 – 1 – تعریف پروژه
2 – 2 – 2 – تعریف مدیریت پروژه
1 – 2 - ریسک و مدیریت ریسک
1 – 2 – 1 - تعاریف مختلف ریسک
1 – 2 – 2 – تعاریف مدیریت ریسک
1 – 2 – 3 – فاکتورهای درونی و برونی
1 – 2 – 4 – انواع ریسک
1 – 2 – 5 – منابع ریسک
1 – 2 – 6 – دارایی در معرض ریسک شرکت ها
1 – 2 – 7 - گرایش های ایجاد کننده ریسک های بزرگ
1 – 2 – 8 – چهر چوب شش سؤال W برای ریشه های عدم قطعیت
فصل دوم: مدل های مدیریت ریسک
2 – 1 – مدل SHAMPU
2 – 1 – 1 –پروژه را تعریف کنید
2 – 1 – 2 – بر فرآیند تمرکز کنید
2- 1 – 3 – شناسایی مواد
2 – 1 – 4 – ساختار بندی موارد
2 – 1 – 5 – شفاف سازی مالکیت
2 – 1 – 6 – تخمین تغییر پذیری
2 – 1 – 7 – سنجش پیامدهای کلی
2 – 1 – 8 – مهار کردن برنامه ها
2 – 1 – 9 – مدیریت اجرای برنامه ها
2 – 2 – مدل ALARM
2 – 2 – 1 – ارزیابی ریسک
2 – 2 – 2 – گزارش ریسک وارتباطات
2 – 2 – 3 – واکنش به ریسک
2 – 2 – 4 – بازنگری و پایش فرآیند مدیریت ریسک
2 – 3 – مدل PRMA
2 – 3 – 1 – توسعه مفهوم
2 – 3 – 2 – شناسایی ریسک
2 – 3 – 3 – تجزیه و تحلیل و سنجش ریسک ها
2 – 3 – 4 – واکنش به ریسک ها
2 – 3 – 5 – پایش و بازنگری
2 – 3 – 6 – ارتباط و مشاوره
2 – 4 – مدل PMBOX
2- 5 – مدل PRAM
2 – 6 – مدل G. Smith
2 – 7 – مدل Leach
2 – 8 – مدل Pritchard
2 – 9 - مدل Wideman
2 – 10 – مدلBoehm
2 – 11 – مدل Fairley
2 – 12 – مدل موسسه مهندسی نرم افزار
2 – 13 – مدل Ludin و kilem
2 – 14 – سیری در فازهای مدل های پیشنهادی
2 – 14 – 1 – مدیریت ریسک
2 – 14 – 2 – تجزیه و تحلیل ریسک
2 – 14 – 3 – ارزیابی ریسک
2 – 14 – 4 – کنترل ریسک
2 – 14 – 5 – گزارش دهی ریسک
فصل سوم: ابزارهای مدیریت ریسک
3 – 1 – سوالات و استراتژی های کلیدی مدیریت ریسک
3 – 2 – حوزه های ریسک
3 – 2 – 1 – سایر روش ها و تکنیک های مدیریت ریسک
3 – 3 – استراتژی های مواجهه با ریسک
3 – 3 – 1 – انتقال ریسک
3 – 3 – 2 – کاهش ریسک
3 – 3 – 3 – پذیرش ریسک
3 – 3 – 4 – اجتناب از رسک
3 – 4 – ارزیابی ریسک
3 – 5 – ابزارهای عملی برای مدیریت ریسک پروژه
3 – 5 – 1 – ردیابی ریسک
3 – 5 – 2- تبیین ریسک
3 – 5 – 3 – فیلترینگ ریسک
3 – 5 – 4 – ارزیابی ریسک
3 – 5- 5 – تکرار
3 – 6 – ارزیابی و مدیریت ریسک های مهم
3 – 6 – 1 – اثرات هزینه ای ریسک
3 – 6 – 2 – اثرات چند گانه ریسک
3 – 6 – 3 – ریسک های مهم در فازهای فرآیند مدیریت ریسک
3 – 7 – تکنیک های تجزیه و تحلیل ریسک
3 – 8 – خط مشی هایی برای شناسایی ریسک ها و برنامه ریزی به منظور پاسخ به ریسک
3 – 9 – تکنیک های برخورد با ریسک
3 – 9 – 1 – شناسایی ریسک
3 – 9 – 2 – تعیین خاصیت ریسک
3 – 9 – 3 – کاربرد تکنیک ها
3 – 10 – رتبه دهی ریسک پروژه ها: روش تحلیل
فصل چهارم: بکارگیری و مقایسه فرآیندهای مدیریت ریسک
4 – 1 – اجرای موفقیت آمیز فرآیند مدیریت ریسک
4 – 1 – 1 – ابتکارات مدیریت پروژه در ایجاد ارتباط با ریسک ها
4 – 1 – 2 – پرداختن موفق به ریسک های پروژه
4 – 1 – 3 – راه های مدیریت نادرست ریسک پروژه
4 – 1 – 4 – چه مقدار مدیریت ریسک کافی است؟
4 – 1 – 5 – نکات کلیدی برای انجام درست مدیریت ریسک
4 – 1 – 6 – ساختاری برای فرآیند مدیریت ریسک
4 – 2 – ذینفعان ریسک
4 – 2 – 1 – بخش های شرکت کننده در مدیریت ریسک
4 – 2 – 2 – مدیریت تیمی ریسک
4 – 3 – نقش نرم افزار در تجزیه و تحلیل ریسک
4 – 4- مقایسه مدل ها
منابع

کتاب تفسیر معنوی سوره مبارکه نور

کتاب تفسیر معنوی سوره مبارکه نور

18,000 تومان
تفسیر معنوی قرآن کریم: منظوم/ محمدمهدی شیروانی‌خوزانی
کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت

کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت

38,500 تومان
نوشته : وین گرمن-جفری کندی،ناشر : مهربان نشر،ترجمه : علی محمدی-فائزه حاجلو؛راهنمای معامله با الیوت
کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه

کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه

15,000 تومان
نوشته : معید حق نویس-همایون ساجدی،ناشر : رسا؛مدل ها و ابزارهای عملی برای مدیریت ریسک پروژه
کتاب 25 ترفند فروشندگی

کتاب 25 ترفند فروشندگی

7,000 تومان
نوشته : استفان شیفمن،ناشر : اردیبهشت،ترجمه : کامران پروانه؛چگونه رابطه با اتکای متقابل ایجاد کنیم
کتاب خروج از بحران

کتاب خروج از بحران

15,800 تومان
نوشته : ادواردز دمینگ،ناشر : رسا،ترجمه : نوروز درداری؛آموزه های دمینگ درباره ی بیماری های مدیریت